Câu hỏi thường gặp cuộc thi nội bộ

Tất cả mọi điều bạn cần biết về cuộc thi
Sản phẩm theo yêu cầu của Bảng A là sao vậy ạ?
A: Tất cả các giải thưởng không được chuyển nhượng hoặc đổi thành tiền trong bất cứ trường hợp nào.
Sản phẩm dự thi sẽ được chấm theo những tiêu chí nào?
Mình ở Hà Nội có thể tham gia cuộc thi được không?
Tôi có thể nộp sản phẩm về cho bảng A của cuộc thi bằng cách nào ?
Cuộc thi tổ chức theo cá nhân hay theo nhóm vậy ạ?
Cuộc thi diễn ra vào thời gian nào?

Câu hỏi thường gặp cuộc thi đại lý

Tất cả mọi điều bạn cần biết về cuộc thi
Sản phẩm theo yêu cầu của Bảng A là sao vậy ạ?
A: Tất cả các giải thưởng không được chuyển nhượng hoặc đổi thành tiền trong bất cứ trường hợp nào.
Sản phẩm dự thi sẽ được chấm theo những tiêu chí nào?
Mình ở Hà Nội có thể tham gia cuộc thi được không?
Tôi có thể nộp sản phẩm về cho bảng A của cuộc thi bằng cách nào ?
Cuộc thi tổ chức theo cá nhân hay theo nhóm vậy ạ?
Cuộc thi diễn ra vào thời gian nào?